הסכם ממון

מהו הסכם ממון?

מדובר בחוזה המתקיים בין בני זוג אשר תפקידו להסדיר מראש את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם.
את ההסכם ניתן לערוך לפני הנישואין (הסכם קדם נישואין), או במהלך הנישואין.

מלבד הסדרת הפן הכלכלי מראש, ההסכם מתייחס לנושאים רבים אחרים הקשורים לניהול החיים המשותפים של הזוג, כגון: חינוך הילדים, מזונות, משמורת ילדים ועוד.

למעשה, ההסכם חולש על כל עניין הנוגע לחיי הזוגיות, ותפקידו למנוע למעשה מחלוקות עתידיות בין הצדדים, כמו כן לייצר שקיפות מלאה בנוגע לחלוקת הרכוש של הצדדים במקרה של פרידה, וזאת על מנת למנוע חששות מאינטרסים כלכליים במהלך הנישואים.

ניתן לחלק את הסכמי הממון לשלושה סוגים מרכזיים:

הסכם ממון שנחתם לפני נישואין או זוגיות מוכרת בחוק – הסכמים מסוגים אלו צופים את פני העתיד ומסדירים בעיקר את נושאי הרכוש והזכויות של כל אחד מן הצדדים במקרה של פרידה. הסכמים אלו מחוייבים באישור בית משפט לענייני משפחה.

הסכם ממון לאחר הנישואין – הסכם מסוג זה נעשה בין בני זוג נשואים או לאחר הכרה בזוגיות כחוק.

הסכם גירושין או פירוד – הסכמים אלו נחתמים בסוף הנישואים או הזוגיות, כאשר הפרידה בין בני הזוג היא עובדה קיימת ואין הנחה על המשך חיים משותפים בין השניים.