חלוקת רכוש

חלוקת רכוש במעמד גירושין הינו תהליך העשוי לייצר קשיים ומחלוקות רבות, זאת מאחר ומתקבלת החלטה מכריעה אודות אופן חלוקת הנכסים של השניים וכיצד הדבר ישפיע על המשך חייהם בעקבות החלוקה.

כיצד מתחלק הרכוש בין בני זוג בעת הליך הגירושין?

חלוקת הרכוש מתבצעת בהתאם להגדרת הרכוש – ישנו רכושה של האישה, רכושו של הבעל ורכוש משותף של שני הצדדים. מה שבפועל קורה, הוא שהרכוש הפרטי של כל אחד מהצדדים נשאר שלהם באופן בלעדי, והרכוש המשותף מתחלק ביניהם בהתאם לקבוע בחוק.

נשמע פשוט? אל תהיו כל כך בטוחים. התקיימו לא מעט קרבות סביב חלוקת הרכוש בעת הפרידה וכמו כן סביב השאלה מה מהרכוש נכנס לאיזו קטגוריה.

אותם הדברים שהופכים את חלוקת הרכוש למורכבת יותר הם נכסים שנרכשו טרם הנישואין, כדוגמת מתנות וירושות שניתנו לאחד מבני הזוג, דירת מגורים שאחד מהצדדים רכש לפני הנישואין וכו', אולם בני הזוג שילמו את המשכנתא או השביחו את הנכס יחדיו עם הכספים המשותפים.

חלוקת הרכוש בעלת השלכות כבדות על עתידם הכלכלי של בני הזוג, ולכן על מנת לשמור על זכויותיהם במישור זה, חשוב מאד להיעזר בשירותי עורך דין מומחה ומנוסה בתהליכי גירושין ומכיר את כל היבטיה של סוגיה זו ויפעל לשמירה מקסימלית של זכויותיכם הכספיות וביטחונכם.