צוואות וירושות

אם נרצה או לא, צוואות וירושות הם נושאים אשר רלוונטים לכולנו בשלב מסויים, מסיבה פשוטה ומצערת, אך כחלק בלתי נמנע, והיא עת הפטירה שלנו.

עם מותו של אדם, מתקיים תהליך ובו נכסיו עוברים ליורשיו. אותם הנכסים אשר עובדים ליורשיו, הקרויים עיזבון, הם למעשה הירושה של המנוח.

מהי צוואה?
צוואה הינה מסמך משפטי בה אדם מורה כיצד יחולק העיזבון שלו לאחר פטירתו. העיזבון כולל כספים, רכוש, נכסי מקרקעין, זכויות וחובות שצבר במהלך חייו.

מעבר להוראות בעניין חלוקת רכוש וזכויות, ניתן להשתמש בצוואה ככלי להבעת רצונו של הנפטר בתחומים שונים שאינם בהכרח משפטיים או כספיים, כמו למשל כיצד יעדיף להיקבר, כיצד יגדלו את ילדיו הקטינים ועוד.
חשוב לציין כי אדם רשאי לשנות או לבטל את צוואתו בכל עת.

להלן סוגי הצוואות הקיימים:

צוואה בכתב – נערכת בכתב יד וחתומה על ידי המצווה.
צוואה בעדים – נערכת בכתב יד וחתומה על ידי המצווה, בפני שני עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי הצוואה שלו.
צוואה בפני רשות – אמירת הצוואה בעל פה על ידי המצווה, בפני שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה, נוטריון או חבר בית דין דתי.
צוואה בעל פה – אמירת דברי המצווה בעל פה מול שני עדים בעת האדם רואה את עצמו לקראת מותו.

מהי ירושה על פי דין?

דיני הירושה קובעים כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". במקרה בו המנוח לא הותיר במותו צוואה, יהיו היורשים אותם קרובים בהתאם לאמור בחוק הירושה.
במקרים בהם הותיר המוריש צוואה כשרה ותקפה, היורשים יהיו אותם האנשים אשר הזכיר אותם המנוח בצוואה, ויקבל את היקף זכויותיהם באמור לצוואה.