זכויות מעסיקים

ברוב המקרים הקלאסיים הקשורים לתביעות בדיני עבודה, אנו שומעים על תביעות לבתי הדין המוגשות על ידי העובדים כנגד מעסיקיהם, וזאת בגין זכויות שונות כגון פיצויי פיטורים, מחלה, חופשה, שעות נוספות ועוד.

עם זאת, לעיתים התביעה מוגשת מצד המעסיק וכנגד העובד. מעסיקים רבים אינם מממשים את זכויותיהם, וכי יש לא מעט כאלה.

במקרים בהם עובד מפר את חובותיו כלפי המעסיק, אין על המעסיק לשבת בחיבוק ידיים ולאפשר מצב שבו העסק שלו ובמקרים בהם נעשית פגיעה ישירה, יש על המעסיק להגיש תביעה משפטית.

למשל, במקרים בהם העובד גרם לנזקים חמורים לעסק, או עבר עבירות משמעת קיצוניות, קיימת למעסיק עילה לפטר את אותו העובד ללא כל דמי פיצוי פיטורים. יתרה על כך, ניתן למנוע מאותו העובד ללמוד מקצוע אשר ישולם על חשבון המעסיק, זאת על מנת שלא יתפטר ויתחרה בו (בניגוד לחוזה עבודה בו כתוב על אי תחרות).

חשוב שכל מעסיק יכיר בזכות הניהולית "פררוגטיבה" – במסגרת זכות זו מעסיק יכול לשנות סדרי עבודה, בכל זמן שלא מדובר בפגיעה ממשית או הרעת תנאים מוחשית בעובדים.
כמו כן מעסיק רשאי לשנות את שעות העבודה לעובדים, כל עוד לא מדובר בשינוי קיצוני ובפגיעה ממשית.
כמו כן, קיימת לזכות המעסיק הזכות לשנות ולהעביר את מיקומו של העסק, כל עוד לא מדובר במרחק אשר יקשה באופן ממשי על העובד להגיע לעבודה (מקום מרוחק מאד, פקוק מאד, בעייתי מבחינת הגעה עם תחבורה ציבורית או רכב פרטי ועוד).

במצבים הבאים יכול המעסיק לתבוע פיצויים כספיים מעובד:

נזק שנגרם לעסק – במידה ונגרם מצד העובד נזק לעסק במזיד, נבחנת סוגיית היקף הנזק ואם מדובר בנזק חמור ונגרם בשל רשלנות חמורה של העובד, המעסיק יכול בהחלט לתבוע פיצויים.

זכות ביתר – במקרים בהם נעשתה טעות חישובית והמעסיק שילם לעובד יותר ממה שמגיע לו, הוא זכאי להגיש תביעה להחזר אותם כספים.

הודעה מוקדמת – עובד אשר מחליט להתפטר מחוייב לתת למעסיק התראה מוקדמת אשר במהלכה עליו לעבוד תקופה ולאפשר למעסיק למצוא מחליף עבורו. במידה והעובד עוזר מבלי לעמוד בחובתו, זכותו של המעסיק להגיש תלונה נגד אותו העובד על אותו התקופה.

לשון הרע והוצאת דיבה – זכותו של מעסיק לתבוע עובד או עובד לשעבר במקרים בהם נאמרו אמירות מבזות ומשמיצות על המעסיק, בין אם ברשתות החברתיות או בדרך גלויה אחרת, בגין לשון הרע והוצאת דיבה. במקרה בו יוכח כי לעסק נגרם נזק, ניתן יהיה לתבוע פיצויים.