מסלול מזונות

אדם הזוכה בתיק מזונות רשאי לבחור בין גביית החוב במסלול רגיל וגבייה במסלול מזונות. ייחודו של מסלול המזונות הינו שהזוכה לא צריך לבצע אף פעולה לאחר פתיחת התיק, ורשם ההוצאה לפועל נוקט בהליכים הנרשמים ביוזמתו. וללא צורך בבקשה של הזוכה. הליכים כדוגמת עיקולים, הגבלות וכיוצא בזאת, נעשים ביוזמת עובד מסלול המזונות בהוצאה לפועל, בהתאם לכללים אשר נקבעו כדין ובכפוף להחלטותיו של רשם ההוצאה לפועל. המטרה המרכזית היא לצמצם מגע בין הצדדים בתיקים הרגישים. תיקי הוצאה לפועל במסלול מזונות זוכים ליחס שונה בחוק, וקבוע עבורם תהליך שונה מתיקים "רגילים" של הוצאה לפועל, אלו יבואו לידי ביטוי החל מההתנהלות השוטפת בתיק, דרך אופן הגבייה וכלה באופציה להביא את התיק לכדי סגירה.

מהן המשמעויות עבור אדם החייב בתיק מזונות?

מבחינת הליכי הגבייה, ברגע קבלת ההודעה, חלה חובה על החייב לשלם את מלוא חוב המזונות בבנק הדואר, בלשכה בה מתנהל התיק או באופן ישיר לזוכה.
על פי כללים אלו, ובמידה וחלפה התקופה הנקובה באזהרה שנשלחה ולא שולמה, ניתן יהיה לנקוט נגדך בהליכים השונים הבאים:

  • עיקול רכב ברישום
  • עיקול כספים
  • עיקול מיטלטלין
  • עיקול משכורת


על סמך ניסיוננו, על מנת להגיע לתוצאות מיטביות, אופן הניהול של התיק מצריך מוכנות והתייחסות מקצועית, עניינית ושקולה מההתחלה באמצעות ליווי צמוד של עורך דין בעל ניסיון רב בתחום ההוצאות לפועל.